Akciók | Újdonságok | Hasznos | Regisztráció | Súgó | ÁSZF
Keresés

Infóvonal: (1) 477-4050

Termékkategóriák

Általános szerződési feltételek

Általános tudnivalók
Regisztráció
Böngészés, keresési lehetőségek
Megrendelés
Szállítási és fizetési feltételek
Elállási jog
Garancia, szavatosság
Felelősség
Adatvédelem
Egyéb

Jelen web áruházat (www.tallydascomshop.hu) a Kvint-R Számítástechnikai Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti abból a célból, hogy a Szolgáltató és a vevők között elektronikus piacteret létesítsen, amely az eladók számára áttekinthető, megjelenést biztosít, a vevők számára pedig a termékek egy helyen történő könnyebb megvásárlását teszi lehetővé.

I. Általános tudnivalók


I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szállító által üzemeltetett webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

I.2. A TallyDascomShop-ban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. Semmilyen egyéb, így telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem kerül be a weboldalon keresztül történt rendelések rendelési állományába.

I.3. Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

I.4. Ügyfélszolgálat:
Kvint-R Számítástechnikai Kft.
Képviseli: Kasnya László ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-161238
Adószám: 10519066-2-42
1089 Budapest, Delej u. 41.
Telefon: (1) 477-4050
Telefax: (1) 477-4060
E-mail:
Ügyfélfogadás: munkanapokon 9 - 17 óra között

I.5. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a fenti ügyfélszolgálatot csupán technikai kérdésekkel (pl. szoftver hibás működésével kapcsolatos fogyasztói kifogások esetén) keressék. Amennyiben kérdése, kifogása merülne fel a megrendelt termék(ek)kel kapcsolatosan, észrevételét közölje a Kvint-R kereskedelmi osztályával írásban, az címen, vagy szóban az (1) 477-4068-as telefonszámon, munkanapokon 9 és 17 óra között.

II. Regisztráció


A regisztrációval kapcsolatban olvassa el a súgót! Kattintson ide!

III. Böngészés, keresési lehetőségek


A böngészési és keresési lehetőségekről olvassa el a súgót! Kattintson ide!

IV. A megrendelés


IV.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat, tájékoztatást a konkrét árucikk információs oldaláról (a termék web oldala), illetve a termék mellé adott magyarnyelvű leírásból lehet részletesen megismerni.

IV.2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

IV.3. TallyDascomShop oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

IV.4. A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. Ha a vevő ebben az esetben gyakorolja az elállás jogát, akkor a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie.

IV.5. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

IV.6. A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az üzemeltetőket felelősség nem terheli, a hibás adatokból adódó költségeket a vevőnek kell megtéríteni.

IV.7. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

V. Szállítási és fizetési feltételek


V.1. A vevő az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:
 • Személyes átvétel: a TallyDascomShop web áruházban megrendelt áru személyesen átvehető a Szolgáltató telephelyén (1089 Budapest, Delej u. 41) a hivatalos nyitvatartási időpontokban.
 • Futárszolgálat: csomagküldő szolgálat segítségével az ország teljes területén teljesítjük megrendelőinktől érkezett vásárlási igényeket.

  V.2. A kiszállítási árakat a TallyDascomShop a megrendelt tétel(ek) súlyának és értékének függvényében automatikusan kalkulálja. A szállítási költség a megrendelés feladása előtt, a megrendelési lista utolsó sorában ellenőrizhető.

  V.3. A megrendelt áru ellenértékének megtérítése személyes átvétel esetén készpénzben, futárszolgálattal történő kiszállítás esetén utánvéttel vagy előreutalással történhet.

  V.4. A kiszállítási díjak módosítási jogát fenntartjuk, a már feladott megrendelések szállítási költségei utólagosan nem módosulnak.

  V.5. A nettó 100.000,- forint vásárlási értéket meghaladó rendelések esetében az áru kiszállítása az ország egész területén térítésmentes.

  V.6. A nettó 100 000,- forint vásárlési értéket nem meghaladó rendelések esetében a szállítási díjak az alábbiak szerint alakulnak:
  3 kg-ig 890 Ft+ÁFA
  3-5 kg 1040 Ft+ÁFA
  5-10 kg 1126 Ft+ÁFA
  10-15 kg 1212 Ft+ÁFA
  15-20 kg 1292 Ft+ÁFA
  20-25 kg 1452 Ft+ÁFA
  25-30 kg 1772 Ft+ÁFA
  30 kg felett 2612 Ft+ÁFA
  Utánvétellel történő fizetés esetén ezen felül utánvételi díj is felszámolásra kerül, a bruttó végösszeg alapján:
  50000 Ft-ig 400 Ft+ÁFA
  50000-100000 Ft 650 Ft+ÁFA
  100000-125000 Ft 1490 Ft+ÁFA


  VI. Elállási jog


  VI.1. Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
  A termék kiszállítását követően 8 munkanapban is megilleti a vevőt az elállási jog, amennyiben a terméket eredeti, bontatlan állapotában juttatja vissza a Kvint-R Kft-hez. A termék árát Kvint-R Kft. 30 napon belül téríti vissza. Ez esetben a szállítási költség Vevőt terheli.

  VI.2 Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az áru átvételének megtagadásából keletkezett szállítási költség megtérítése a Vevőt terheli.

  VI.3. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

  VI.4 A megrendeléssel kapcsolatos speciális kérés, esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az e-mail címen.

  VII. Garancia, szavatosság


  VII.1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A TallyDascom irodatechnikai termékek mellé 1 éves teljes körű magyar garanciát biztosítunk.  A garancia folyamatosságának feltétele az évenkénti térítésmentes átvizsgálás.

  VII.2. A rendelés átvételekor kapott garancialevelet és a vásárlásról kiállított részletes számlát őrizze meg, amelyet a Vevő az áru személyes átvételkor a Kvint-R Kft.-ben kap kézhez, futárszolgálat igénybevétele esetén a számlát és a garancialevelet postai csomag tartalmazza. A TallyDascomShop-on keresztül vásárolt termékek esetében a garancia gyári szám alapján is érvényesíthető.

  VIII. Felelősség


  VIII.1. A TallyDascomShop-ban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

  VIII.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a TallyDascomShop-hoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a TallyDascomShop-hoz való kapcsolódásáért és a TallyGenicomShop weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

  VIII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a TallyDascomShop akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elvész.

  IX. Adatvédelem


  IX.1. A TallyGenicomShop ezúton tájékoztatja Vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a TallyGenicomShop alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a TallyGenicomShop által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
  A Kvint-R Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosítója 01622-0001.

  X. Egyéb


  X.1. A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.

  X.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a vevő regisztrációját és vásárlását és azt értesítés nélkül törölheti.

  X.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság joghatóságát kötik ki.

  X.4. A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.